PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Wydawca

Wydawca

Muzeum Archeologiczno-Historyczne  w Stargardzie (do 2013 r. pod nazwą Muzeum w Stargardzie) powstało dopiero w 1960 roku, choć tradycje kolekcjonerskie o charakterze muzealnym są o wiele starsze i sięgają lat 90. XIX wieku.

W dorobku wydawniczym MAH w Stargardzie znajduje się wiele publikacji związanych z profilem działalności naszej instytucji. Są to zarówno katalogi wystaw i zabytków, monografie, jak i materiały pokonferencyjne. W ramach serii wydawniczych publikowane są prace o charakterze źródłowym, edukacyjnym oraz kompleksowe opracowania dotyczące wybranych badań archeologicznych.