PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Redakcja i Rada Naukowa

REDAKCJA

dr hab. Marcin Majewski - przewodniczący

dr Monika Ogiewa-Sejnota - sekretarz

Joanna Fijałkowska

Mirosław Opęchowski

Iwona Wojciechowska

 

RADA NAUKOWA

prof. dr hab. Marian Rębkowski (Szczecin) - przewodniczący

PH D. Rainer Atzbach (Aarhus)

PD Dr. Felix Biermann (Göttingen)

dr Andrzej Janowski (Szczecin)

dr Paweł Migdalski (Chojna)

Gunnar Möller (Stralsund)

dr Kacper Pencarski (Słupsk)

prof. dr hab. Stanisław Rosik (Wrocław)