PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Recenzenci

Recenzenci

RECENZENCI

Wszystkie teksty publikowane w „Stargardii” są recenzowane. Procedura recenzowania odwołuje się do zasad zawartych w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista recenzentów jest publikowana przynajmniej raz do roku na stronie internetowej. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów/ publikacji nie są ujawniane.

Recenzowanie ma charakter anonimowy i poufny, co oznacza, że strony wzajemnie nie znają swoich tożsamości lub też recenzent musi podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów. Za ten ostatni uznaje się: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt) oraz  relacje podległości zawodowej.

Recenzja ma formę pisemną (dopuszczalna forma elektroniczna) i kończy się jednym z trzech wniosków: tak, do poprawy, nie.

TOM XIV-XV

dr Magdalena Bis

dr Grzegorz Jacek Brzustowicz

dr Joanna Dąbal

prof. dr hab. Radosław Gaziński

dr hab. Paweł Gut

dr Andrzej Kowalczyk

mgr Olga Krukowska

prof. dr hab. Adam Makowski

dr Katarzyna Rembacka

dr hab. Rafał Simiński

dr Tomasz Ślepowroński

dr Wojciech Wichert

Tom XII:

dr hab. prof. US Agnieszka Gut

dr Andrzej Kowalczyk

dr hab. Maciej Ptaszyński

dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek

Tom XI:

dr Mariusz Cieśla

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz

dr Andrzej Kowalczyk

dr Eryk Krasucki

dr hab. prof. US Agnieszka Szudarek

Tom X:

dr Mariusz Cieśla

prof. dr hab. Krzysztof Guzikowski

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz

dr Eryk Krasucki

dr hab. Michał Pawleta

prof. dr hab. Zbigniew Pilarczyk

prof. dr hab. Marian Rębkowski

dr Rafał Simiński

prof. dr hab. Krzysztof Wachowski

Tom IX:

Marek Dworaczyk

prof. dr hab. Radosław Gaziński

dr Anna Gręzak

prof. dr hab. Krzysztof Guzikowski

prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz

dr Andrzej Kowalczyk

dr Eryk Krasucki

Alicja Łojko

dr hab. Małgorzata Machałek

prof. dr hab. Grzegorz Podruczny

prof. dr hab. Marian Rębkowski