PL DE en

Rocznik Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie poświęcony przeszłości i kulturze Pomorza oraz regionu nadbałtyckiego

Dla Autorów

Dla autorów

DLA AUTORÓW
Teksty należy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

stargardia@muzeum-stargard.pl

Jednym z warunków publikacji jest przygotowanie tekstu pod względem edytorskim zgodnie z poniższymi zasadami.